Skip to content

Vermogensbelasting Box 3

Hebt u een vakantiehuis, een voor uw studerende kinderen aangeschafte woning of een vastgoedportefeuille in box 3? Ons advies is bezwaar te maken tegen enorme belastingaanslagen die u in de loop van 2024 kunt verwachten. De wetgeving is voor bezit in box 3 dusdanig veranderd, dat u rekening moet houden met een aanzienlijk hogere belastingaanslag dan u gewend was.

Laat uw gegevens achter

Wij maken bezwaar voor u.

Laat uw gegevens achter via onderstaand contactformulier en wij nemen contact met u op over de bezwaarprocedure.

Fictief rendement

Vanaf 2023 is de zogenaamde “nieuwe spaarvariant” van toepassing; goed voor vermogende mensen met veel spaargeld, maar vele malen slechter voor beleggers en vastgoedeigenaren. Dit komt doordat de belastingdienst vanaf 2023 uitgaat van een fictief rendement van 6,17 procent op belastbare beleggingen. Dit geldt onverkort ook voor beleggingen die slecht, niet of zelfs negatief renderen.

Vakantiewoning in Box 3
Vakantiewoning Box 3
Rekenvoorbeeld

Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel, u hebt in box 3 een tweede woning die een vermogen vertegenwoordigt van € 300.000. In 2022 bedroeg de vermogensbelasting € 2.975.  In 2023 kan dit oplopen tot € 4.798 en in 2024 zelfs tot € 4.990,-  U kunt zelf berekenen met welke belastingaanslag u rekening moet houden.

Verpachter van landbouwgrond?

Deze nieuwe regeling pakt ook bijzonder nadelig uit voor verpachters van landbouwgrond. De pachtinkomsten voor reguliere pacht zijn verbonden aan een jaarlijkse maximale pachtprijs, maar het kabinet houdt vast aan het vastgestelde forfait van 6,17%, onder verwijzing naar het indirecte rendement door de waardestijging in de afgelopen tientallen jaren. Dit rendement is echter niet liquide met als gevolg dat andere vermogensbestanddelen te gelde gemaakt moeten worden om de belasting te kunnen betalen.

De Hoge Raad?

De Hoge Raad heeft in december 2021 een vernietigende uitspraak gedaan over belastingheffing over spaargeld, waarvoor ook uitgegaan werd van een fictief rendement. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd dat spaarders veelal helemaal geen rendement behalen met hun spaargeld en dat de belastingdienst aansluiting moet zoeken bij een daadwerkelijk rendement. 

Door die uitspraak loopt de belastingdienst heel veel geld mis en is bedacht om beleggers dit gat te laten vullen door middel van een overbruggingsregeling. Het kabinet zegt namelijk voorlopig niet in staat te zijn om belasting te heffen op basis van werkelijk rendement, zoals dit volgens de Hoge Raad wel zou moeten. Dit zou te maken hebben met IT gerelateerde problemen die aldus voor rekening van de belegger komen.

In de media

Tweede huis kan geld gaan kosten

GRONINGEN. Veel tweedehuisbezitters hebben nog niet door wat nadert: een hoge aanslag op verondersteld rendement dankzij dat huis. Ook als ze dat niet verhuren. De Hoge Raad buigt zich over de rechtmatigheid van dit fictieve rendement.

Andere eigenaren zien wel in wat er gaande is. Bezwaarmakers melden zich in drommen bij de advocatuur. ,,Hoeveel exact weet ik niet”, zegt Liesbeth Poortman van Forum Advocaten in Groningen, ,,maar alleen al bij ons zeker al meer dan honderd.” Ze hebben zich verzameld op de website (bezwaarbox3.nl) die Poortman en haar collega Anna Kwint in de benen hebben geholpen.

Bron: Dagblad van het Noorden

Bezwaar aantekenen met een professionele belangenbehartiger!

Wij zien goede gronden om met succes bezwaar te maken tegen deze aanstaande belastingaanslagen.

Als het gaat om het indienen van bezwaar, is het belangrijk om het juiste advies en de juiste expertise in te winnen. Hoewel een boekhouder en of accountant mogelijk bekend is met financiële zaken en administratie, is het indienen van een bezwaar een juridisch proces waarbij kennis van wet- en regelgeving en juridische procedures vereist is. Om de navolgende redenen is het raadzaam om een advocaat in te schakelen voor het indienen van bezwaar:

Juridische expertise

Een advocaat heeft specifieke kennis van juridische procedures en wet- en regelgeving. Ze zijn op de hoogte van de relevante wetten en voorschriften die van toepassing zijn op uw bezwaar. Dit stelt hen in staat om uw zaak op een professionele en effectieve manier te presenteren en te onderbouwen.

Ervaring met bezwaarprocedures

Advocaten hebben ervaring met het indienen van bezwaren en het vertegenwoordigen van cliënten in administratieve procedures. Ze weten hoe ze een sterk argument moeten opstellen en kunnen u helpen om uw zaak op de juiste manier naar voren te brengen.

Onderhandelings-vaardigheden

In sommige gevallen kan het indienen van een bezwaar leiden tot onderhandelingen met de betrokken instantie. Advocaten zijn getraind in het voeren van onderhandelingen en kunnen u helpen om de best mogelijke uitkomst te bereiken.

Professionele vertegenwoordiging

Door een advocaat in te schakelen, heeft u een professionele vertegenwoordiger die namens u optreedt. Dit kan u helpen om uw bezwaar op een serieuze en formele manier te presenteren, wat de kans op een succesvolle uitkomst kan vergroten.

Specialistische kennis
Advocaat Anna Kwint
mw. Mr. Anna Kwint

(KvK nr.: 81870922)

Advocaat Liesbeth Poortman
mw. Mr. Liesbeth Poortman- de Boer

(KvK nr.: 58972099)

Mw. Mr. Anna Kwint en mw. Mr. Liesbeth Poortman-de Boer zijn beiden zeer ervaren in de procespraktijk.  Mw. Kwint procedeert als gespecialiseerd bestuursrechtadvocaat op regelmatige basis tegen overheden en mw. Poortman is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht waardoor zij veel kennis in huis heeft van schadevergoedingszaken, mede tegen overheden.

Beide advocaten zijn als zelfstandig gevestigde advocaten verbonden aan Forum Advocaten & Rechtsanwalt.

Uit ervaring weten wij dat u alleen recht van spreken hebt als u bezwaar hebt gemaakt. U kunt derhalve niet blijven wachten op een eventueel succes van een andere belegger. U moet zelf in actie komen!

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via het contactformulier.

Advocaten Liesbeth Poortman (links) en Anna Kwint (rechts)

Uitbesteden bezwaarprocedure box 3

Laat uw gegevens achter via onderstaand contactformulier en wij nemen contact met u op over de bezwaarprocedure.